Del Tri-X al digital     |    From Tri-X to Digital

La foto va estar penjada al rebedor de casa onze anys, perĂ² al final em vaig decidir a canviar-la per aquesta altra:

The photo had been holded on the wall of my hall for eleven years, but finally I decided to change between this other:

http://fotos.alcalleop.net/gallery/v/toni/divers/06-7970w.jpg.html (n. 953767-1A 16s FB(3) 2 pf rev st vir se scan 25x20cm 300 ppp)